Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.  De verzender is verantwoordelijk voor het bezorgen en correct labelen van de items die door PMC International moeten worden verzonden.


2.  De verzender moet PMC International schriftelijk de correcte naam, het correcte adres en het correcte telefoonnummer van de geadresseerde verstrekken evenals het aantal items en hun gewicht en eventuele speciale instructies. Deze informatie moet ook zichtbaar zijn op de zendingen.


3.  PMC International kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan van zendingen, voor vertragingen of voor verkeerd verzonden zendingen indien de onderneming bovenvermelde gegevens niet heeft ontvangen (2).


4.  De verzender is verantwoordelijk voor het veilig verpakken van de producten. PMC International wijst elke aansprakelijkheid af voor schade die voortvloeit uit ontoereikend verpakte producten. De verzender is aansprakelijk voor schade aan andere zendingen door ontoereikende verpakkingen.


5.  PMC International wijst elke aansprakelijkheid af voor de beschadiging of vernietiging van zendingen als de onderneming geen bijzondere instructies heeft ontvangen voor de levering.


6.  Bij beschadiging, vernietiging of verlies is de aansprakelijkheid van de koerier beperkt tot maximaal 12,39 euro per bruto getransporteerde kg. Materialen die een hoog risico inhouden, moeten gedekt worden door de verzekering van de verzender.


7.  Het is de verantwoordelijkheid van de geadresseerde om zichtbare schade te melden aan de items die hij/zij heeft ontvangen wanneer hij/zij de leveringsbon van de chauffeur tekent voor ontvangst.


8.  PMC International wijst 48 uur na levering alle schadeclaims af, en verliesclaims 30 dagen na de verzendingsdatum.


9.  De facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald worden.


10.  Rechtsvorderingen tegen PMC International dienen te gebeuren voor de rechtbanken van Brussel.


PMC International houdt zich aan de algemene voorwaarden van de CMR.